Veröffentlichung Wi-Fi-technologie en gevolgen voor de menselijke gezondheid: een kort overzicht van de huidige kennis

Entdecken Sie alle veröffentlichungen

Veröffentlichung - Gesundheit

Quelle via

In dit overzichtsartikel bekeken de auteurs verschillende studies (zowel in vitro - van het Latijnse “in glas”, het gaat om onderzoek buiten het organisme, in laboratoriumglaswerk, in vivo - van het Latijnse “in leven”, het gaat om onderzoek op het levende organisme, alsook om epidemiologische studies – onderzoeken binnen en tussen bevolkingsgroepen) die mogelijke gezondheidseffecten op het menselijke brein onderzochten als gevolg van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV), en meer specifiek wifi-signalen.

Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de huidige bevindingen en aanbevelingen van internationale expertorganisaties, met de nadruk op de blootstelling afkomstig van wifi-technologie van indoor-apparaten. De analyse van de auteurs omvat meer dan 100 in vitro, in vivo, epidemiologische en blootstellingsevaluatiestudies. Slechts een klein deel van de gepubliceerde onderzoekartikels verwijst naar de "echte" gezondheidseffecten van wifi-technologieën op kinderen omdat deze slechts in beperkte mate beschikbaar zijn. Resultaten van dierstudies zijn zelden volledig vertaalbaar naar mensen.

De auteurs concluderen in de review dat er alleen bewijs is voor thermische effecten, maar dat de blootstelling aan wifi niet voldoende is om dit soort effecten te veroorzaken. Zij benadrukken ook dat voor niet-thermische effecten het wetenschappelijk bewijs ontoereikend en inconsistent is. De huidige wetgeving en richtlijnen zijn opgesteld om thermische effecten te vermijden. Hun globale conclusie is dat er dus tot nu toe geen overtuigend bewijs is voor eventuele negatieve gezondheidseffecten als gevolg van de blootstelling aan wifi.