Veröffentlichung Veranderingen in de histopathologie en in de eiwitten gerelateerd aan de MAPK pathway in de hersenen van ratten blootgesteld aan pre- en postnatale radiofrequente straling gedurende vier generaties

Entdecken Sie alle veröffentlichungen

Veröffentlichung - Gesundheit

Quelle via PubMed

Tan B et al.

In deze studie werd onderzoek gedaan naar het mogelijk effect van radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) op de hersenontwikkeling van rattenfoetussen en de hersenen van volwassen dieren over meerdere generaties.

In de hersenen van zowel foetussen als volwassen vrouwelijke ratten van de blootstellingsgroepen werden schadelijke veranderingen waargenomen, zoals bloedingen, abnormale celplaatsing en vaatafwijkingen. Bij de volwassen mannelijke ratten uit de blootstellingsgroepen werden verhoogde niveaus van bepaalde eiwitten gevonden die verband houden met cognitieve processen, zoals leren en geheugen. Volgens de auteurs toont dit aan dat langdurige blootstelling aan deze specifieke RF-EMV de werking van bepaalde eiwitten in de hersenen kan beïnvloeden en schade kan veroorzaken aan zowel het foetus- als het volwassen hersenweefsel. Hun bezorgdheid strekt zich zelfs uit naar de hersenen van toekomstige generaties, aangezien het onderzoek vier generaties omvatte.

Deze studie heeft echter een aantal beperkingen in zijn experimentele opzet. Zo werden de testen niet blind uitgevoerd, waardoor een mogelijke (onbewuste) verandering kan worden teweeg gebracht door de onderzoekers bij het analyseren of blootstellen van de stalen, wat dan weer een vertekening in de resultaten kan geven. Zeker bij tests die steunen op een visuele inspectie kan dit belangrijk zijn. Er werden ook geen lichaamstemperatuursmetingen gedaan op het ratten zelf, waardoor verhittings-gerelateerde verschijnselen ook niet uitgesloten kunnen worden.

Hoewel deze studie belangrijke inzichten biedt, is het belangrijk om op te merken dat het is uitgevoerd bij ratten en niet direct kan worden toegepast op mensen. Verdere onderzoeken zijn nodig om de specifieke effecten van EMV op menselijke hersenen beter te begrijpen en eventuele risico's vast te stellen.