Veröffentlichung PIXE-analyse van ijzer in het cerebellum van konijnen na blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden

Entdecken Sie alle veröffentlichungen

Veröffentlichung - Gesundheit

Quelle via PubMed

Kopani M, et al.

Deze wetenschappelijke studie onderzocht hoe radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) van mobiele telefoons van invloed zijn op de ophoping van ijzer in de kleine hersenen van konijnen. De onderzoekers gebruikten geavanceerde technieken, zoals inductief gekoppelde plasmamassaspectrometrie (ICP-MS, een analytische techniek die een staal volledig ontleedt in zijn samenstellende elementen en deze elementen omzet in ionen) en door deeltjes geïnduceerde röntgenemissie (Particle-induced X-ray emission - PIXE, een analysetechniek waarbij materiaal of een staal met hoogenergetische geladen deeltjes wordt beschoten en de geproduceerde röntgenstraling wordt geanalyseerd), om de ijzerconcentratie te meten.

Opvallend genoeg vertoonden de met ICP-MS gemeten ijzerconcentraties geen betekenisvolle verschillen tussen de groepen. Maar de PIXE-resultaten onthulden een opvallende ophoping van ijzer in de kleine hersenen van de konijnen, met deeltjes tot wel 3 mm groot. De auteurs van de studie stellen dat deze ijzerophoping niet wordt veroorzaakt door een hogere doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière, waardoor ijzer zou lekken vanuit de bloedbaan naar de hersencellen en -weefsels. Ze suggereren eerder dat de ophoping van ijzer in het konijnenbrein het gevolg zou kunnen zijn van de aanvoer en herverdeling van ijzer in het weefsel na blootstelling aan RF-EMV.

Desondanks heeft deze studie een aantal beperkingen in zijn experimentele opzet. Zo werd geen informatie gegeven inzake de stralingswaarde, beter gekend als specifieke absorptiesnelheid, of SAR. Dit is een waarde die aangeeft in welke mate het staal de energie van de straling absorbeert. Daarnaast werd ook onvoldoende informatie gegeven over het blootstellingssysteem en de controlecondities. Daarnaast werden de testen niet blind uitgevoerd, waardoor een mogelijke (onbewuste) verandering kan worden teweeg gebracht door de onderzoekers bij het analyseren of blootstellen van de stalen, wat dan weer een vertekening in de resultaten kan geven.

Deze bevindingen openen mogelijk nieuwe vragen over hoe mobiele telefoonsignalen mogelijk zouden kunnen inwerken op de hersenen en het ijzermetabolisme. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze studie werd uitgevoerd op konijnen en dat de resultaten niet direct kunnen worden vertaald naar mensen. Meer onderzoek is nodig om het verband tussen RF-EMV en ijzerophoping in de hersenen beter te begrijpen.