Veröffentlichung Longitudinaal onderzoek naar blootstelling aan radiofrequenties op populatieschaal

Entdecken Sie alle veröffentlichungen

Veröffentlichung - Gesundheit

Quelle via PubMed

Boussad. et al.

Het evalueren van blootstelling aan radiofrequenties (RF) op bevolkingsschaal is belangrijk voor het uitvoeren van degelijk epidemiologisch onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van RF-straling. Meestal wordt dit bepaald door kleine steekproeven. Dit kan echter soms een vertekend beeld geven van werkelijke blootstelling aan RF-EMV.

De auteurs maken gebruik van crowdsourcing technieken die bestaan uit het vergaren van de contributies van een grote groep personen online. De metingen werden verkregen via een smartphone app om de blootstelling van de bevolking aan RF afkomstig van mobiele antennes, wifi-toegangspunten en Bluetooth-apparaten te meten voor 254.410 unieke gebruikers in 13 landen van januari 2017 tot december 2020.

Het onderzoek toont aan dat de totale blootstelling is vermenigvuldigd met 2,3 in de beschouwde periode van vier jaar, met wifi als grootste bijdrage. De vastgestelde blootstellingsniveaus zijn in grootorde lager dan de wettelijke limieten en zijn niet gelinkt aan de regelgeving terzake in het betrokken land. De bevolking heeft de neiging om thuis meer blootgesteld te zijn; voor de helft van de deelnemers droegen persoonlijke wifi-routers en Bluetooth-apparaten bij tot meer dan 50% van hun totale blootstelling.

In dit werk laten de auteurs zien hoe met crowdsourcing gegevens grootschalige en langdurige beoordeling van de blootstelling van de bevolking aan RF-straling mogelijk is. In toekomstige studies kan deze techniek dan ook gebruikt worden om een beter inzicht te krijgen in wat mogelijk realistische blootstellingscondities kunnen zijn in het dagelijkse leven. Het is echter belangrijk om hier te benadrukken dat de auteurs niet ingaan op gezondheidseffecten en louter de blootstellingscondities in ons dagelijks leven bekijken.