Veröffentlichung Inhibitie van autofagie onderdrukt radiofrequentie-geïnduceerde adaptieve respons in SH-SY5Y neuroblastoomcellen

Entdecken Sie alle veröffentlichungen

Veröffentlichung - Gesundheit

Quelle via PubMed

Sannino A. et al.

Deze studie onderzoekt het bestaan van een zogenaamde “adaptieve respons”. Dit is een natuurlijk voorkomende respons van de cel, waarbij een voorgaande blootstelling aan een lage concentratie van een bepaalde giftige stof, de cel kan voorbereiden om een sterkere respons te hebben tegen een latere grotere blootstelling van een toxische stof. Dit is een soort beschermende werking van de cellen. Voorheen werd reeds gezien dat blootstelling aan RF-EMF een dergelijke adaptieve respons kan uitlokken, waarbij voorgaande blootstelling aan RF de cel beschermde tegen schade aangericht door bv. een chemische stof.

In deze studie werd gekeken of autofagie (een biologisch proces waarbij bepaalde componenten van een cel, zoals beschadigde eiwitten of lichaamsvreemde deeltjes, afgebroken worden) hierbij een rol speelt. Daartoe werd een menselijke neuroblastoomcellijn (een verzameling identieke cellen, afgeleid van een kankersoort die eeuwig kan blijven delen en die gebruikt kunnen worden voor verder onderzoek) gedurende 20 uur blootgesteld aan een telecommunicatiesignaal van 1950 MHz (zoals gebruikt in 3G netwerken) en vervolgens behandeld met menadion (een stof die voor genetische schade kan zorgen).

In deze studie constateerden de auteurs dat deze schade inderdaad verminderd was wanneer de cellen vooraf werden blootgesteld aan RF. Bij cellen waarbij de autofagie geblokkeerd werd (door middel van chemicaliën of door genen uit te schakelen via CRISPR – een techniek om snel en goedkoop veranderingen aan te brengen in DNA), toonden de auteurs dat deze adaptieve respons teniet gedaan werd. Deze bevindingen suggereren dat autofagie dus een rol speelt bij dit fenomeen van een adaptieve respons geïnduceerd door blootstelling aan RF-EMF. De auteurs dringen wel steeds aan dat verder onderzoek nodig is om deze observatie op moleculair niveau uit te breiden.

Deze studie bevatte de meeste van de gangbare kwaliteitscriteria, waaronder correcte dosimetrie, adequate blootstellingsomstandigheden, controles, temperatuurmetingen en blinde blootstelling. Uit deze ene studie alleen is het onmogelijk om verregaande conclusies te trekken over de invloed van RF-EMV over gezondheid, maar het is een goed uitgevoerde studie die onze kennis over hoe RF onze biologie zou kunnen beïnvloeden, kan verbeteren.