Veröffentlichung Effecten van het gebruik van mobiele telefoons op spermaparameters: een transversaal onderzoek onder 1634 mannen in Shanshan, China

Entdecken Sie alle veröffentlichungen

Veröffentlichung - Gesundheit

Quelle via PubMed

Zhang et al.

Mobiele telefoons spelen een onvervangbare rol in het leven van de moderne mens. De radiofrequente elektromagnetische straling die door mobiele telefoons wordt geproduceerd, heeft echter ook tot toenemende bezorgdheid geleid. Het doel van deze epidemiologische studie was om het effect van radiofrequente elektromagnetische straling geproduceerd door mobiele telefoons op spermaparameters te onderzoeken bij 1634 mannen die spermaonderzoek ondergingen bij de afdeling Reproductieve Endocrinologie, Women's Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, China.

Volgens de resultaten in het artikel vertoonde de totale beweeglijkheid van het sperma (dat wil zeggen, de hoeveelheid actieve spermacellen per milliliter sperma) significante verschillen afhankelijk van de duur van het gebruik van de mobiele telefoon. Maar de verschillen in waarden zijn alleen aantoonbaar voor 2-4 uur gebruik (% hogere totale beweeglijkheid). Voor elke andere gebruiksduur (<2u, of meer dan 4u) is het verschil in % totale beweeglijkheid lager. Het waargenomen verschil moet derhalve met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

De resultaten volgens de cumulatieve duur van de gesprekken per dag laten ook een verschillend % totale beweeglijkheid zien (lager voor gesprekken van meer dan 2 uur), maar significante verschillen in de leeftijd van de deelnemers en in de BMI maken het niet mogelijk op basis van deze gegevens conclusies te trekken. Statistische analyses die rekening houden met leeftijd en BMI brengen geen verschillen meer aan het licht.

De auteurs voerden ook analyses uit op basis van het gebruik van oortelefoons tijdens mobiele telefoongesprekken en de plaatsing van de mobiele telefoon (jaszak, achterbroekzak, voorste broekzak). De resultaten laten geen verschillen in spermaparameters zien. Het zou interessant zijn geweest een verband te leggen tussen beide, enerzijds de plaatsing van de mobiele telefoon en anderzijds het gebruik van oortelefoons, maar deze resultaten zijn niet beschikbaar. De auteurs concludeerden dat de dagelijkse duur van het gebruik van mobiele telefoons de beweeglijkheid van het sperma negatief kan beïnvloeden en de mannelijke vruchtbaarheid kan verminderen. Gezien de voorzichtigheid die geboden is bij de interpretatie van gegevens op basis van gespreksduur en naar BMI en leeftijd gewogen resultaten, wordt de conclusie die ze trekken uit hun onderzoek niet ondersteund door hun eigen resultaten.

Daarnaast heeft deze studie ook een belangrijke beperking. Omdat het uitsluitend op bevragingen gebaseerd is, is het mogelijk om onvrijwillige fouten in de resultaten te krijgen ten gevolge van “recall bias”, waarbij er een verschil kan opduiken tussen de informatie die de deelnemers zich herinneren en hetgeen werkelijk heeft plaatsgevonden.