Veröffentlichung Effecten van continue prenatale en postnatale blootstelling aan elektromagnetische golven van het wereldwijde systeem voor mobiele communicatie (GSM-EMW) op de oxidatieve stressbiomerkers in de lever van vrouwelijke ratten

Entdecken Sie alle veröffentlichungen

Veröffentlichung - Gesundheit

Quelle via PubMed

Salameh M et al.

In deze studie werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheid dat radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) een effect zouden kunnen hebben op oxidatieve stressniveaus bij pre- en postnatale blootstelling van vrouwelijke ratten. Met “oxidatieve stress” wordt verwezen naar de aanwezigheid van reactieve zuurstofmoleculen (ROS) in de cellen. De aanwezigheid van deze moleculen is een natuurlijk fenomeen dat voorkomt in verschillende processen. Zo speelt het onder andere een rol bij veroudering. Als het lichaam te veel ROS aanmaakt, spreken we van oxidatieve stress waardoor mogelijk celbeschadiging optreedt, ROS worden natuurlijk door ons lichaam gevormd als bijproduct bij andere reacties.

Blootstelling aan RF-EMV leidde tot een toename van oxidatieve stress in de lever van de ratten, wat bleek uit verhoogde niveaus van MDA (een marker van oxidatieve schade). Bovendien vertoonden de ratten verminderde activiteit van twee antioxidante enzymen zijn die ons beschermen tegen schadelijke vrije radicalen, namelijk catalase (CAT) en glutathionperoxidase (GPx), die belangrijke. Opmerkelijk was dat de activiteit van verschillende antioxidante enzymen varieerde op verschillende leeftijden. Sommige enzymen namen toe bij pasgeboren ratten maar namen af bij oudere ratten. Deze bevindingen suggereren dat blootstelling aan RF-EMV tijdens de prenatale en postnatale periode kan leiden tot een verhoogde oxidatieve stressstatus op lange termijn. Op basis van deze resultaten concluderen de auteurs dat een verhoogde oxidatieve stressstatus als gevolg van een continue (24 uur/dag) blootstelling aan GSM-gemoduleerde 900 MHz radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) tijdens de prenatale en postnatale periode kan resulteren in schadelijke gezondheidseffecten tijdens latere levensfasen.

Deze studie heeft echter een aantal beperkingen in zijn experimentele opzet. Zo is het op basis van de tekst niet duidelijk of de negatieve controle conditie correct werd behandeld. In studies naar RF-EMV wordt doorgaans een “sham” exposure gebruikt, waarbij de dieren op exact dezelfde manier behandeld worden, maar zonder blootgesteld te worden. In deze studie is het niet duidelijk of dit gebeurd was. Zo is het mogelijk dat het plaatsen van de kooien onder het blootstellingssysteem bijvoorbeeld leidt tot een verhoogd stressniveau omwille van omgevingsfactoren (geluid, licht, etc.). Dit kan een verstorende factor zijn in de interpretatie van de resultaten. Daarnaast werden de testen niet blind uitgevoerd, waardoor een mogelijke (onbewuste) verandering kan worden teweeg gebracht door de onderzoekers bij het analyseren of blootstellen van de stalen, wat dan weer een vertekening in de resultaten kan geven. Er werden ook geen lichaamstemperatuursmetingen gedaan op de ratten zelf, waardoor verhittings-gerelateerde verschijnselen ook niet uitgesloten kunnen worden.

Hoewel deze studie is uitgevoerd bij ratten en niet direct kan worden toegepast op mensen, roept ze vragen op over mogelijke gevolgen van langdurige blootstelling aan mobiele straling tijdens de zwangerschap en bij pasgeborenen die verdienen verder onderzocht te worden.