Veröffentlichung De associatie tussen zelf gerapporteerd gebruik van mobiele telefoons met bloeddruk en hartslag: bewijs uit een cross-sectionele studie

Entdecken Sie alle veröffentlichungen

Veröffentlichung - Gesundheit

Quelle via PubMed

Amiri F et al.

Deze wetenschappelijke studie onderzocht het mogelijk verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en de bloeddruk en hartslag van mensen. Met de opkomst van mobiele telefoons en de toename van het gebruik ervan, wilden de onderzoekers begrijpen of overmatig gebruik schadelijke effecten zou kunnen hebben op het cardiovasculaire systeem en de gezondheid.

De studie werd uitgevoerd met gegevens van bijna 9000 deelnemers die zijn opgenomen in de Ravansar cohortstudie over niet-overdraagbare ziekten (een cohortstudie is onderzoeksmethode waarbij een groep personen met een bepaald gemeenschappelijk kenmerk samen worden opgevolgd in de tijd) in Iran. De deelnemers werden verdeeld in groepen op basis van de gemiddelde zelfgerapporteerde duur van het gebruik van mobiele telefoons per dag in de afgelopen 12 maanden.

Uit de resultaten bleek dat vrouwen die hun mobiele telefoons gedurende langere tijd per dag gebruikten, een daling hadden in hun bovendruk en onderdruk en hartslag.

De methodologie in deze studie laat veel beperkingen zien. Niet alleen steunt deze studie op zelf gerapporteerde data, dewelke altijd onderhevig zijn aan bepaalde vormen van bias als externe factoren een negatieve invloed hebben op de uitkomsten van een onderzoek of een meting, bijvoorbeeld recall bias, waarbij bepaalde gedragingen verkeerd herinnert worden of overschat/onderschat worden. Daarnaast zouden er ook confounders (dit is een factor die verschilt van het onderwerp van de studie maar dat wel de oorzaak kan zijn van het resultaat van de studie) een rol kunnen spelen, zoals de aard van de gesprekken of het typisch gedrag (lichaamsbeweging) van mensen die lang gebruikmaken van de telefoon ten opzichte van mensen die hun telefoon minder lang gebruiken. Daarom moeten de resultaten en conclusies met de nodige voorzichtigheid worden beschouwd.

Hoewel deze bevindingen interessant zijn, is het belangrijk op te merken dat dit een cross-sectionele studie was (wat wil zeggen, een studie die een populatie analyseert op een gegeven moment), die geen oorzakelijk verband kan aantonen. Toekomstig onderzoek is nodig om de langetermijneffecten van mobiel telefoongebruik op de cardiovasculaire gezondheid beter te begrijpen.