Veröffentlichung Bluetooth versus niet-Bluetooth-oortelefoons en hun potentieel schadelijk effect op het gehoor: een transversaal onderzoek uitgevoerd onder studenten geneeskunde, Saoedi-Arabië

Entdecken Sie alle veröffentlichungen

Veröffentlichung - Gesundheit

Quelle via ResearchGate

Abdel-Haleem et al.

Het gebruik van Bluetooth- en niet-Bluetooth-oortelefoons neemt wereldwijd toe. Onjuist gebruik van deze apparaten gaat gepaard met een hoger risico op gehoorverlies. Het doel van deze studie was om het effect van het gebruik van Bluetooth- en niet-Bluetoothoortelefoons op de gehoorfunctie te bepalen en om te bepalen of het gecombineerde gebruik van beide typen een grotere negatieve invloed op het gehoor heeft of niet.

Er werd een onderzoek uitgevoerd bij 42 volwassen vrouwelijke studenten van de medische faculteit van Majmaah University. Het omvatte een vragenlijst om de luistergewoonten met oortelefoons te evalueren en geavanceerde gehoortests om de gehoorfunctie te beoordelen.

De belangrijkste gehoordrempels waren laag bij oortelefoongebruikers, wat kan worden geïnterpreteerd als een negatief effect op het gehoor. Het gecombineerde gebruik van beide typen oortelefoons had geen negatievere invloed op de gehoordrempel. Het is van essentieel belang om onderwijsprogramma's te implementeren om jongeren bewust te maken van correct gebruik van oortelefoons en om hun gedrag ten opzichte van hen te veranderen. RF-EMV, en meer bepaald de frequentie waarop bluetooth opereert heeft geen schadelijk effect op het gehoor onthuld.