Veröffentlichung Acute radiofrequente elektromagnetische straling schaadt neurogenese en veroorzaakt neuronale DNA-schade in de hersenen van jonge ratten

Entdecken Sie alle veröffentlichungen

Veröffentlichung - Gesundheit

Quelle via PubMed

Singh KV et al.

In deze publicatie presenteren de auteurs hun wetenschappelijk onderzoek naar de invloed die radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) mogelijk uit kunnen oefenen op DNA-schade in de hersenen van jonge ratten. De onderzoekers stelden mannelijke Wistar-ratten van 5 weken oud bloot aan RF-EMV-signalen met een gemiddelde stralingswaarde, vergelijkbaar met wat we dagelijks ervaren bij het gebruik van mobiele telefoons. Deze blootstelling duurde 8 uur lang.

De ratten die waren blootgesteld aan RF-EMV vertoonden veranderingen in hun hersenen op cellulair niveau. Ze hadden een hoger niveau van lipideperoxidatie, wat betekent dat er meer schadelijke vrije radicalen waren. Ook werd enkelstrengige DNA-schade waargenomen, wat wijst op mogelijke beschadiging van het genetisch materiaal in de cellen. De ratten die aan RF-EMV waren blootgesteld vertoonden een afname in de productie van nieuwe zenuwcellen in een specifiek deel van hun hersenen, nl. de getande winding in de hippocampus. Dit wordt neurogenese genoemd en is essentieel voor het leren en geheugen van deze jonge ratten. Hun hersenfuncties werden verminderd en er was een verlies van neuronen in hetzelfde gebied. Deze negatieve effecten werden niet teruggevonden in andere hersengebieden.

Deze studie heeft een aantal beperkingen in zijn experimentele opzet, zo werden slechts een deel van de testen blind uitgevoerd, waardoor een mogelijke (onbewuste) invloed kan worden teweeg gebracht door de onderzoekers bij het analyseren of blootstellen van de stalen, wat dan weer een vertekening in de resultaten kan geven.

Hoewel deze studie is uitgevoerd bij ratten en niet rechtstreeks kan worden toegepast op mensen, zijn deze resultaten relevant voor het begrijpen van de mogelijke effecten van mobiele telefoons op onze hersenen. Het inzicht in deze processen op cellulair niveau kan helpen bij het ontwikkelen van gepaste interventies om schadelijke gevolgen te verminderen en onze gezondheid te beschermen.