Veröffentlichung 2,4 GHz elektromagnetisch veld beïnvloedt de respons van de circadiane oscillator in de colorectale kankercellijn DLD1 op miR-34a-gemedieerde regulering

Entdecken Sie alle veröffentlichungen

Veröffentlichung - Gesundheit

Quelle via PubMed

Olejárová S. et al.

Blootstelling aan draadloze technologieën die radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) gebruiken oefenen mogelijke effecten uit op biologische processen. In deze studie bekeken wetenschappers deze mogelijke invloed op het circadiaans ritme. Dit is een intern ritme dat ons lichaam helpt bij het reguleren van slaap-waakcycli en andere belangrijke fysiologische functies. Hierbij zou miR-34a een belangrijke rol spelen. Dit is een soort genetische boodschapper. De wetenschappers die deze studie gepubliceerd hebben stellen dat RF-EMV de expressie (dit is de mate waarin dit RNA wordt afgeschreven uit het DNA) van miR-34a kan veranderen en daarmee de werking van ons biologisch ritme kan beïnvloeden. Zo bestudeerden ze de invloed van een verhoogde en verlaagde aanwezigheid van miR-34a op verschillende genen in een cellijn. Cellijnen zijn menselijke cellen, meestal afkomstig uit kankers, die onsterfelijk zijn en oneindig kunnen blijven delen in het labo. Hoewel deze resultaten niet altijd helemaal perfect overdraagbaar zijn naar een menselijke situatie, is het een veelgebruikt model dat ons inzicht geeft in mogelijke mechanismen die hier een rol in spelen.

Desondanks heeft deze studie een aantal beperkingen in zijn experimentele opzet, zo gebruikten onderzoekers een wifi routersysteem om hun cellijnen bloot te stellen. Dit is echter geen geschikt blootstellingssysteem voor in vitro (buiten het levend organisme, in laboglaswerk) labostudies, omdat de werkelijke blootstelling van de cellen heel moeilijk te controleren valt. Bovendien werd niet voldaan aan de kwaliteitscriteria van de laboratoriumstudies: zo werden de testen niet blind uitgevoerd, waardoor een mogelijke (onbewuste) verandering kan worden teweeg gebracht door de onderzoekers bij het analyseren of blootstellen van de stalen, wat dan weer een vertekening in de resultaten kan geven. De temperatuur van de stalen werd ook niet gecontroleerd, zowel niet tijdens, voor of na de blootstelling, waardoor temperatuursafhankelijke effecten ook niet uitgesloten kunnen worden. Daarnaast moet opgemerkt worden dat het heel belangrijk om een negatieve controle te hebben. Met een negatieve controle wordt nagegaan wat gebeurt als er geen blootstelling is aan RF-EMV , zodat de effecten die bij blootstelling van de cellen werden waargenomen rechtstreeks kan vergeleken worden met niet blootgestelde controlecellen, om zo het eigenlijke effect van de blootstelling te zien. In deze studie maakten de onderzoekers gebruik van beschermende folie om de negatieve controle uit te voeren. Dit is ongewoon is: Enerzijds, weten we niet hoe goed deze folie het staal volledig afschermt en anderzijds weten we niet of het afschermen zelf, wat de omgeving van de cellen wijzigt, een invloed heeft op de groei en biologische conditie van de cellen.

Hoewel deze bevindingen interessant zijn en verder onderzoek verdienen, is er nog veel werk te doen voordat het potentiële verband tussen RF-EMV, miR-34a en het biologisch ritme begrepen wordt.