Veröffentlichung Effecten van pre- en postnatale blootstelling aan 2450 MHz continue golf (CW) radiofrequente straling op de thymus: blootstelling van vier generaties

Entdecken Sie alle veröffentlichungen

Veröffentlichung - Gesundheit

Quelle via PubMed

Cantürk F. et al.

Deze studie onderzoekt het effect van blootstelling van ratten tijdens hun ontwikkelingsfase (zowel voor als na de geboorte) op de thymus en of deze effecten ook erger worden na blootstelling van verschillende opeenvolgende generaties. De thymus, of zwezerik is een orgaan van het immuunsysteem dat zich in de borst bevindt, achter het borstbeen. Het speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling en rijping van T-cellen, een type witte bloedcel dat een sleutelrol speelt in de immuunrespons. De thymus is vooral belangrijk tijdens de kindertijd en de adolescentie, wanneer het immuunsysteem zich ontwikkelt.

Er werden geen verschillen waargenomen tussen de controle- en de twee experimentele groepen, gedefinieerd als bestraalde vrouwtjes en bestraalde mannetjes. In de vierde generatie werden verschillen waargenomen in de doorbloeding van het orgaan. Ook werd een lagere massa waargenomen vanaf de derde generatiegroep

De auteurs trokken hieruit de conclusie dat pre- en postnatale blootstelling aan 2450 MHz radiofrequente straling kan mogelijk de thymus van toekomstige generaties aantasten.

Er dient echter gewezen te worden dat de onderzoekers slechts een erg kleine groep van ratten bekeken (een mannelijke en drie vrouwelijke ratten per generatie) en dat de effecten pas in de derde of vierde generatie te zien waren. Het is dus moeilijk om uit te sluiten dat het hier om natuurlijke variatie zou kunnen gaan.

Hoewel deze studie een aanzet kan geven tot verder onderzoek, heeft ze een aantal beperkingen in haar experimenteel opzet. De onderzoekers gebruikten bijvoorbeeld blootstellingsmodulaties die niet representatief voor realistische blootstellingsomstandigheden waren. Daarnaast werden de testen niet blind uitgevoerd, wat een mogelijke (onbewuste) verandering kan teweegbrengen bij de onderzoekers bij het analyseren of blootstellen van de muizen. Dit kan leiden tot een vertekening in de resultaten. De lichaamstemperatuur van de ratten werd niet gerapporteerd, zowel niet tijdens, voor of na de blootstelling, waardoor temperatuursafhankelijke effecten niet uitgesloten kunnen worden.