Veröffentlichung Een systematische review en geactualiseerde meta-analyse

Entdecken Sie alle veröffentlichungen

Veröffentlichung - Gesundheit

-

Effecten van gsm-gebruik op spermakwaliteit - Geen tijdsafhankelijke relatie met gebruik

Een review op basis van in vivo and in vitro studies. Blootstelling aan mobiele telefoons wordt geassocieerd met verminderde beweeglijkheid, levensvatbaarheid en concentratie van het sperma. De afname van de spermakwaliteit na blootstelling aan radiofrequentie elektromagnetische velden was niet significant, zelfs niet wanneer het gebruik van mobiele telefoons toenam.

Deze review heeft een aantal belangrijke beperkingen, zoals de methode om blootstelling te beoordelen (zelfgerapporteerde gegevens), de afwezigheid van geblindeerde omstandigheden in verscheidene in vitro/in vivo studies, de aanwezigheid van verschillende verstorende variabelen en de focus op bepaalde subgroepen, in plaats van de representatie van de totale menselijke populatie.